top of page

ممنوعیت حضور محصلین دختر در پوهنتون با اعتراضاتی روبرو شد

طالبان با ارسال خودروهای نظامی به شهرهای مختلف بزرگتر برای جلوگیری از تظاهرات واکنش نشان دادند و در برخی موارد از ماشین های آب پاش تیراندازی به هوا و خشونت فیزیکی علیه معترضان استفاده کردند

27 Dec 2022


 

 

 


 


ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page