top of page

ماموریت ما

افغان وتنس پروژه ای است برای جمع آوری، حفظ و راستی آزمایی مستقل اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر، امنیتی و سیاسی در افغانستان. هدف ما تقویت چشم انداز اطلاعاتی و ارائه منبع قابل اعتماد اطلاعات برای سازمان های بین المللی، سیاست گذاران و رسانه ها و افزایش آگاهی از واقعیت زندگی روزمره برای افغان های ساکن در کشور است.


درباره روش شناسی ما بیشتر بیاموزیداینجا.

انگیزه ما

از زمان تسلط طالبان، خبرنگاران و سازمان هایی که به دنبال شفافیت و پاسخگویی هستند، هنگام تلاش برای درک و گزارش در مورد مسائل حقوق بشر در افغانستان با چالش های فزاینده ای مواجه شده اند. در حالی که رسانه های اجتماعی برای انتشار محتوا و اخبار ضروری هستند، اطلاعات نادرست گسترده است و دید رویدادها در کشور همچنان محدود است. 

 

پروژه افغان وتنس با استفاده از تکنیک های منبع باز (OSINT) با هدف افزایش دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت در کشور می باشد.

ما کی هستیم

تیم افغان وتنس متشکل از محققان، تحلیلگران، روزنامه نگاران و کارشناسان  افغان و بین المللی است. ما بیشتر هویت تیم را به دلایل ایمنی محرمانه نگه می داریم. این پروژه با هماهنگی مرکز تاب آوری اطلاعات (CIR)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا با تخصص در تجزیه و تحلیل و تحقیقات منبع بازبه پیش می‌رود.

bottom of page