top of page

طالبان اجسادي اختطاف چيان را در هرات به دار آویزن كردند، حداقل در باره یکی از آنها ادعا شده است كه
پرسونل امنیتی دولت سابق بود

تیم اطلاعاتی منبع باز افغان وتنس سه جسد آدم ربایان مظنون را که توسط طالبان به نمایش گذاشته شده بود، شناسایی کرده است و همچنین با دوست یکی از کشته شدگان که ظاهراً از پرسنل سابق ارتش افغانستان است، صحبت کرده است

25 Feb 2022


هشدار این مقاله حاوی جزئیات گرافیکی است، همچنین عکس هایی از اجساد که به دار آویخته شده بودند را نشان می دهد که افغان وتنس تلاش هایی برای سانسور آنها انجام داده اند.


به گفته منابع طالبان شامگاه ٢١ فبروري، سه فرد رباینده ادعایی در جریان درگیری در شهر هرات کشته شدند. اجساد سه رباینده سپس در نقاط مختلف شهر به دار آویخته شد و بیش از ٢٤ ساعت در معرض دید عموم قرار گرفت.


افغان وتنس جايي اجساد نمایش داده شده سه اختيتافچياني ادعایی که توسط طالبان کشته شده اند را پيدا کرده است. جسد اول در میدان بکر آباد، جسد دوم در دروازه میدان قندهار و نفر سوم از جرثقیل نزدیک چوک گلها به دار آویخته شد.


شکل اول بالا، موقعیت جغرافیایی افغان وتنس که در آن دو جسد در هرات آویزان شده بودند.

شکل دوهم: موقعیت جغرافیایی مشخص شده به عنوان میدان بکر آباد، هرات.

شکل سوم: موقعیت جغرافیایی مشخص شده به عنوان دروازه میدان قندهار، هرات.

افغان وتنس همچنان جغرافيايي سومین جسد را که از جرثقیل در نزدیکی چوک گلها در هرات آویزان شده بود را نیز موقعيت کرده.


شکل چهارم: موقعیت جغرافیایی در نزدیکی چوک گلها در هرات، جایی که جسد سوم به طور عمومی از یک جرثقیل به نمایش گذاشته شد.

شکل پنجم : موقعیت جغرافیایی در نزدیکی چوک گلها در هرات، جایی که جسد سوم به طور عمومی از یک جرثقیل به نمایش گذاشته شد.

بر اساس پست هایي رسانه هایي اجتماعی و یک خبرنگار از طلوع نیوز، حداقل یکی از اختيتافچيان که توسط طالبان کشته شده اند پرسونل نظامی سابقي اردويي ملی افغانستان بوده اند. پست های شبکه های اجتماعی که نام این مرد محبوب شاه را نشان می دهد شامل عکس هایی از او در لباس نظامی است.


افغان وتنس با دوستان محبوب از جمله یک خبرنگار که اکنون در خارج از کشور زندگی می کند صحبت کرده است، او تأیید کرد که محبوب در نظام خدمت کرده و قبلاً مسئول امنیت والی پیشین ولایت هرات بوده است، او همچنین به عنوان رئیس د لوژستیک در یک پایگاه نظامی افغان در ولسوالی غوریان هرات خدمت می کرد. آنها شكي دارند در مورد ادعاهایی طالبان که گويا او در اختيتاف دست داشته باشد.


تصاویر بالا محبوب با لباسي نظامی، برگرفته شده از شبکه های اجتماعی (عکس اول، عکس دوهم)


گزارش‌هایی مربوط به ناپدید شدن و قتل‌های غیرقانونی پرسونل امنیتی دولت پیشین در سراسر کشور مکرر و گسترده است. در نوامبر سال گذشته گزارشی از دیدبان حقوق بشر تخمین زد که بیش از ١٠٠ نیرویي امنیتی سابق افغانستان توسط طالبان کشته یا ناپدید شده اند، از زمانی که نیروهایي طالبان کنترول را به دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر افزود که طالبان از سوابق شغلی به جا مانده از دولت سابق برای شناسایی افراد برای دستگیری و اعدام استفاده کرده‌اند.


با هر حال اجرای مجازات هایي طالبان در محضر عام غیرعادی است، به این معنی که اغلب مواد محدودی برای راستی آزمایی وجود دارد، قابل توجه است که آخرین نمونه تایید شده نیز در هرات در ٢٥ سپتامبر ٢٠٢١ بود، زمانی که طالبان جسد سه مرد را که از جرثقیل آویزان شده بودند را به نمایش گذاشتند. أفغان وتنس ویدیوهای حادثه وګرافیک را که در آن زمان توسط رسانه ها پوشش داده شده بود مکان یابی وتأیید کرد.ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page