top of page

تظاهرات زنان کابل توسط طالبان مختل شد، یک مبارز برجسته بازداشت شد

در اواخر اکتوبر، زنان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان برای دسترسی زنان به تحصیل و کار، اسناد تحصیلی خود را در پارک کابل به نمایش گذاشتند، زنان ادعا می کنند که طالبان آنها را ترسانده و اوراق آنها را پاره کرده اند و گزارش شده است که خبرنگاران متفرق و موقتاً بازداشت شده اند، در سوم نوامبر گزارش شد که طالبان یکی از زنان معترض را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی بازداشت کردند

4 Nov 2022

به تاریخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ ، گروهی متشکل از ۲۰ زن در پارک شهر نو واقع در ناحیه ۱۰ کابل گرد هم آمدند تا در اعتراض به عدم دسترسی زنان به کار و تحصیل، مدارک و مدارک تحصیلی خود را به نمایش بگذارند، آنها مدعی بودند که اعضای یک گروه اعتراضی زنان به نام "جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان" هستند، زنان گواهینامه های تحصیلی در دست داشتند و چند کودک پلاکاردهایی را در مقابل بنری در دست داشتند که نام و آرم گروه معترض را نشان می داد.تصویر (سمت چپ): زنان معترض با در دست داشتن مدارک تحصیلی و دو کودک در یک تظاهرات در پارک شهر نو، کابل، ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲، تصویر (سمت راست): زنان معترض با در دست داشتن اسناد و ایستاده در مقابل بنری با آرم و عنوان "جنبش اصلی تحرک زنان قدرتمند افغانستان".«جنبش اصلی  زنان مقتدر افغانستان» که قبلاً به عنوان «جنبش زنان مقتدر افغانستان» شناخته می شد، توسط گروهی از زنان معترض در دسامبر ۲۰۲۱ و همزمان با ظهور حداقل سه گروه دیگر زنان: "جنبش خودجوش زنان رزمنده افغانستان"، "جنبش زنان افغان برای عدالت" و "تیم اتحاد و همبستگی زنان".


یکی از این زنان در ویدئویی خود را متخصص سابق جنسیت وزارت کشور معرفی می کند و می گوید که یک سال گذشته بیکار بوده است، معترضان می گویند که گرد هم آمده اند تا نشان دهند علیرغم تحصیلات و واجد شرایط بودن، از دسترسی به کار محروم شده اند.


این معترض مدعی شد که از قبل به مقامات طالبان از این تجمع اطلاع داده بودند و چندین خبرنگار داخلی و بین المللی برای پوشش آن آمده بودند، در چندین فیلم و تصویر، زنان معترض با رسانه ها تعامل دارند.


ویدئوی دیگری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان دهنده حضور جنگجویان طالبان در محل است، شنیده می شود که مبارزان به زنان می گویند "این چیزها را جمع کنید" یکی دیگر از اعضای مسلح طالبان در کنار گروهی از زنان دیده می شود که ظاهراً در حال جمع آوری اسناد آنهاست، زنان معترض مدعی شدند که طالبان با پاره کردن اوراقشان و تهدید با تیراندازی به هوا، تجمع آنها را مختل کردند. آنها گفتند که رئیس ناحیه ۱۰ طالبان آنها را با اسلحه تهدید کرده است، افغان وتنس هیچ فیلمی از تصاویر خشونت طالبان پیدا نکرد، با این حال، یک ویدیو نشان می دهد که یکی از اعضای مسلح طالبان مدارک زنان را پرتاب می کند.


به گفته زنان معترض و گزارش رسانه ها، طالبان خبرنگارانی را که برای پوشش خبری تجمع آمده بودند متفرق و بازداشت کرده و ضبط شده آنها را پاک کردند، در ویدئوی دیگری یکی از معترضان ادعا می کند که جنگجویان طالبان با موتر و موترسایکل هایشان در راه خانه آنها را تعقیب کرده اند.


به گزارش آزادی، یک ایستگاه رادیویی که افغانستان را پوشش می دهد، خالد زدران سخنگوی پولیس کابل گفت که آنها به دلیل تهدیدات امنیتی از تجمع جلوگیری کردند.


تصویر: موقعیت جغرافیایی تجمع و اعتراض زنان در پارک شهر نو کابل در ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲


در ۳ نوامبر ۲۰۲۲ ، در رسانه های اجتماعی و گزارش های خبری ادعا شد که طالبان ظریفه یعقوبی، معترض و یکی از اعضای "جنبش اصلی زنان قدرتمند افغانستان" را در یک کنفرانس مطبوعاتی در غرب کابل بازداشت کردند، یعقوبی در اعتراضی در پارک در ۳۱ اکتوبر شرکت کرده بود، یعقوبی و تیم او یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادند تا تشکیل جنبش جدیدی به نام "جنبش زنان افغانستان برای برابری" را در ۳ نوامبر اعلام کنند، گزارش شده است که طالبان رسانه ها را از کنفرانس بیرون کردند، قبل از اینکه یعقوبی و چهار نفر از همکاران مردش را با خود ببرند، تلفن های همراه حاضران را جمع آوری کردند.


اعضای «جنبش اصلی زنان قدرتمند افغانستان» در تظاهرات متعدد داخلی و خارجی دیده شده‌ اند، به‌ ویژه که به دلیل محدودیت‌ های طالبان و ادعای بازداشت زنان معترض، تظاهرات سایر گروههای زنان کاهش یافته است، زنان معترض معروف، از جمله زنانی که قبلاً توسط طالبان بازداشت شده بودند، کشور را ترک کردند، تمنا زریاب پریان که در ویدیویی ظاهر شد و مدعی شد که طالبان در ماه جنوری سال جاری به خانهاش یورش بردهاند، در اوایل اکتوبر وارد آلمان شد.


خبرنگار: افغان وتنس۴ نوامبر ۲۰۲۲


ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page